Pandemic – Spelregler

Pandemic är ett samarbetsspel där spelare jobbar tillsammans för att bekämpa fyra dödliga sjukdomar som sprider sig över världen. Målet är att upptäcka botemedel för alla fyra sjukdomarna innan någon av dem sprider sig för mycket eller utbrott av sjukdomar blir för många.

Förberedelser

  • Placera spelbrädet framför alla spelare.
  • Blanda sjukdomskuberna och placera dem vid spelbrädet.
  • Blanda rollkorten och ge ett till varje spelare.
  • Blanda smittkorten och dra tre kort för att placera tre sjukdomskuber i varje angiven stad.

Spelregler

  • Varje spelare utför fyra åtgärder på sin tur, som att resa mellan städer, behandla sjukdomar, dela information med andra spelare, eller upptäcka ett botemedel.
  • Efter att ha utfört sina åtgärder drar spelaren två kort från spelarkortleken och drar sedan smittkort för att sprida sjukdomarna.
  • Om en spelare inte kan dra två spelarkort på grund av att leken är slut, förlorar spelarna spelet.

Vinst och Förlust

  • Spelarna vinner spelet om de upptäcker botemedel för alla fyra sjukdomarna.
  • Spelet är förlorat om åtta utbrott sker, en sjukdom sprids helt (ej fler kuber av den färgen finns), eller spelarkortsleken tar slut.

Ytterligare Tips

Kommunikation mellan spelarna är nyckeln till att vinna. Diskutera strategier och planera era drag för att effektivt bekämpa sjukdomarna. Mer på BoardgameGeek